ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> วิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี

1 ในไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์

 

 

                  กฤษณ์  พิเคราะห์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

       เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชนะเลิศการแข่งขัน

       ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power

       Point 2010 ในการแข่งขัน Microsoft Office

       Specialist Olympic หรือ MOS Olympic 2012 

 

 

 

        ภาพ : http://www.thairath.co.th

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter