ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ของสะสมของสะสม

เกษตรกรสะสมแส้หนังจากทั่วโลกมากที่สุด (ชาย)

 

 

นายธีระ เหล่าสุนทร เป็นเกษตรกรไทยที่มีความรู้เรื่องแส้เป็นอย่างดี เขาเก็บสะสมแส้จากทั่วมุมโลกไว้มากถึง 66 ชิ้น   

การสะสมโดยเริ่มจากที่เขามีอาการปวดไหล่ จึงค้นหาวิธีการรักษา และได้วิธีการออกกำลังกายโดยหมุนมือหมุนแขนซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดที่เป็นอยู่ได้ดี จึงค้นหากีฬาที่ใช้พื้นฐานการหมุนแขนจึงพบกีฬาฟาดแส้ และศึกษาทั้งท่าฟาดแส้และการประดิษฐ์แส้อย่างจริงจัง ปัจจุบันฟาดแส้เป็นการออกกำลังกายเป็นประจำ และผลิตแส้จำหน่ายในตรา Teera และเก็บสะสมแส้จากทั่วโลกไว้เป็นจำนวนมากถึง 66 อัน นับเป็นคนไทยที่สะสมแส้ไว้มากที่สุดตอนนี้

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter