ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> จิตอาสาจิตอาสา

อาสารักษ์ป่า

 

               สืบ นาคะเสถียร ผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อรักษาป่า เขาเป็น

        ผู้เสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เป็นมรดก

        โลก จากองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นหลักคุ้มครองป่า

        ผืนนี้อย่างถาวร และนำทีมอพยพสัตว์ป่าพันกว่าตัวที่หนีน้ำ

        ท่วมกรณีเขื่อนเชี่ยวหลาน และเขาทำให้ป่าลั่นด้วยการ

        ลั่นไกปืนปลิดชีพตน เพื่อให้หลายฝ่ายหันมาตระหนักรักษา

        ป่าอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter