ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

ธงชาติไทยผืนแรก

 

          ประเทศไทยใช้ธงพื้นสีแดงเป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ยังไม่มีธงชาติไทยใช้

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธงสยาม รศ.110 เป็นธงพื้นแดงมีช้างเผือกกลางผืน นับเป็นธงชาติผืนแรกอย่างเป็นทางการ

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter