ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมยานพาหนะ,คมนาคม

ขบวนซูเปอร์ไบค์ 3 ชาติที่ใหญ่ที่สุด

 

ขบวนซูเปอร์ไบค์เพื่อการกุศลที่ใหญ่ที่สุด

คณะกรรมการของ The 3 Nation Charity Rideเป็นผู้จัดงานการกุศล การขี่มอเตอร์ไซด์ซูเปอร์ไบค์ขบวนยาวที่สุด และกลุ่มใหญ่ที่สุดของนักขี่มอร์เตอร์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจัดงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน พ.ศ.2559 เป็นเวลายาวนานถึง 22 ปี และมีปณิธานที่จะจัดสืบต่อไป โดยมีแกนหลักนักขี่มอร์เตอร์ขนาดใหญ่จากสิงค์โปร มาเลเซียและไทย

 

ปี พ.ศ.2559 ทีม 27 สิงคโปร์ (Team 27 Singapore) ร่วมกับ บริษัท เอส.อี.เอ. แอดเวนเจอร์ แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด (S.E.A. Adventure and Event Co.,Ltd.) จัดการสร้างสถิติ ขบวนซูเปอร์ไบค์เพื่อการกุศลในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มขบวน เมื่อวันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2559 จาก เอ็มบีไอ รีสอร์ท บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ขึ้นมาถึง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และลงไปสิ้นสุดที่ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559 มีนักขี่มอเตอร์ไซด์ซูเปอร์ไบค์ร่วมขบวนในครั้งนี้กว่า 585  คัน     

The largest South East Asian Region Super Bike Convoy for Charity in Thailand

"3 NATION CHARITY RIDE CHA AM 2016"  which has been officially organized since 1994 by the 3 Nation Charity Ride Committee is "The Longest Running and Biggest Gathering of Super Bikes in South East Asian Region Motoring Calendar".

“Team 27 Singapore”  together  with “S.E.A. Adventure and Event Co.Ltd” organized  “3 Nation Charity Ride Cha Am 2016” starting from MBI Resort Dannok, Songkhla, Thailand on 1 September 2016 heading for Cha-am, Phetchaburi, Thailand  and  finishing  at  Wang Tai Hotel, Surat Thani, Thailand on 4 September 2016. There were over 585 super bikes participants  which marked  "The largest South East Asian Region Super Bike Convoy for Charity in Thailand".

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter